Örlemiş RES

Örlemiş RES, 03.07.2020 yılında
İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyete başlamıştır.

 

Örlemiş RES 7 adet E126-EP3 Modelinde Rüzgar enerjisini
elektrik enerjisine dönüştüren Enercon Türbinine sahiptir.

 

28 MWm – 23MWe kapasiteye sahip Örlemiş RES yıllık elektrik
üretimini 76.000.000 kWh öngörerek yaklaşık 26.950 hanenin
yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacaktır.

 

Örlemiş RES 60.000 ton CO2/yıl Karbon salınımını engelleyerek temiz enerji üretimi yapmaktadır.